De groep

Hoe ziet de groep eruit? 
De groep bestaat uit maximaal veertien deelnemers. Dit zijn mensen met een verstandelijke beperking of met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). 

Welke leeftijden hebben de deelnemers?
Om deel te kunnen nemen aan de groep dien je 18 jaar of ouder te zijn. De leeftijden van de deelnemers binnen de groep variëren van 18 jaar tot 87 jaar. 

Wanneer is de groep geopend?
De groep is van maandag tot en met vrijdag geopend. 

Wij zien dat deze groep zorgt voor een positieve wisselwerking tussen mensen met verschillende beperkingen én kwaliteiten.

 

 

Zorgboerderij het Gooi Egelshoek 7
1213 RC, Hilversum

Mobiel: 06-419 428 60
info@zorgboerderijhetgooi.nl

Voor de veehouderij
Mobiel: 06-114 260 06

De zorgboerderij is bestemd voor mensen die (nog) niet in staat zijn deel te nemen aan het reguliere arbeidsproces.

Wij bieden dagbesteding, dagopvang en arbeidstoeleiding.

© Zorgboerderij het Gooi 2018 - Design-CMS realisatie Scriptus Design