Groepen

De zorgboerderij beschikt over twee groepen, ieder met hun eigen kantine, begeleiding en programma. We hebben een groep voor (dementerende) ouderen en een gecombineerde groep voor alle doelgroepen en leeftijden vanaf 18 jaar.

De gecombineerde groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers met psychische problemen, ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Deze groep is maandag tot en met vrijdag geopend.
Wij zien bij deze groep dat de combinatie van doelgroepen zorgt voor een positieve wisselwerking tussen mensen met verschillende beperkingen én kwaliteiten.

De ervaring heeft ons geleerd dat onze gecombineerde groep te druk is voor (dementerende) ouderen.
Daarom hebben we voor deze doelgroep een aparte groep die bestaat uit maximaal 7 personen. De ouderengroep is geopend op maandag, woensdag en vrijdag.

 

 

Zorgboerderij het Gooi Egelshoek 7
1213 RC, Hilversum

Mobiel: 06-419 428 60
Ouderengroep Mobiel: 06-539 537 52
info@zorgboerderijhetgooi.nl

Voor de veehouderij
Mobiel: 06-114 260 06

De zorgboerderij is bestemd voor mensen die (nog) niet in staat zijn deel te nemen aan het reguliere arbeidsproces.

Wij bieden dagbesteding, dagopvang en arbeidstoeleiding.

© Zorgboerderij het Gooi 2018 - Design-CMS realisatie Scriptus Design