Kosten

Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning:
WMO: Aan dagbesteding zijn kosten verbonden die vanuit de WMO kunnen worden vergoed. Voor een WMO-aanvraag kunt u terecht bij de gemeente in uw woonplaats.

Vanuit de Wet Langdurige Zorg: WLZ:
Mensen die verblijven in een instelling hebben een ZorgZwaartePakket-indicatie (ZZP). In het ZZP staat welk soort zorg en begeleiding u nodig heeft, en mag verwachten. Het is ook dan mogelijk om dagbesteding in te kopen bij de zorgboerderij. In overleg met de instelling kan een onderaannemerschap afgesproken worden. 

Zorgboerderij het Gooi heeft al een contract met Philadelphia en Sherpa.

Vanuit het speciaal onderwijs:
De zorgboerderij heeft stagemogelijkheden voor leerlingen vanuit het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Leerlingen kunnen ervaren hoe het is om op een boerderij te werken en te kijken of het, met het oog op de toekomst, bij ze past.

 

 

Zorgboerderij het Gooi Egelshoek 7
1213 RC, Hilversum

Mobiel: 06-419 428 60
info@zorgboerderijhetgooi.nl

Voor de veehouderij
Mobiel: 06-114 260 06

De zorgboerderij is bestemd voor mensen die (nog) niet in staat zijn deel te nemen aan het reguliere arbeidsproces.

Wij bieden dagbesteding, dagopvang en arbeidstoeleiding.

© Zorgboerderij het Gooi 2018 - Design-CMS realisatie Scriptus Design