Keurmerk
Zorgboerderij het Gooi

Zorgboerderij het Gooi is in het bezit van het Kwaliteitskeurmerk Zorgboerderijen van de Landelijke Federatie Landbouw en Zorg.

Daarnaast is de zorgboerderij aangesloten bij Landzijde. Landzijde is een overkoepelende organisatie voor zorgboeren. Bij deze Noord-Hollandse organisatie zijn inmiddels ruim 100 zorgboerderijen aangesloten. Ook Zorgboerderij het Gooi maakt deel uit van Landzijde.

Elke aangesloten boerderij doet mee met het landelijke kwaliteitssysteem, de risico-inventarisatie & evaluatie (in het kader van de Arbo-wet). De zorgboer is gecertificeerd bedrijfshulpverlener.

De zorgboerderijen die bij Landzijde zijn aangesloten bieden veiligheid, uitdaging en verbondenheid. Veiligheid en zekerheid ervaren is belangrijk voor het functioneren van mensen. De uitdaging aangaan leidt veelal tot het benutten van, soms onontdekte, talenten. Terwijl het gevoel van verbondenheid met andere mensen, met de natuur en met het werk in de buitenlucht bijdraagt aan gezondheidsbeleving.

Niet voor niets is het motto van Landzijde: 

Bij de boer, elke dag buitengewoon!

Zorgboerderij het Gooi Egelshoek 7
1213 RC, Hilversum

Mobiel: 06-419 428 60
info@zorgboerderijhetgooi.nl

Voor de veehouderij
Mobiel: 06-114 260 06

De zorgboerderij is bestemd voor mensen die (nog) niet in staat zijn deel te nemen aan het reguliere arbeidsproces.

Wij bieden dagbesteding, dagopvang en arbeidstoeleiding.

© Zorgboerderij het Gooi 2018 - Design-CMS realisatie Scriptus Design