Klachtenreglement

Heb je een klacht?
Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over de zorgboerderij. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door de zorgboerderij, een medewerker van de zorgboerderij of een andere deelnemer.

Wat kan je doen bij een klacht?
Je bent geheel vrij in je keuze op wat voor manier je je klacht kenbaar maakt:

Je kan dit op een rustig tijdstip bespreken met de zorgcoördinator ,zorgboer en/of boerin of de medewerker van de zorgboerderij.

Of: Je kan een gesprek aangaan met de vertrouwenspersoon van de zorgboerderij. Hiervoor is John Verheyen beschikbaar op nummer 06-429 587 06

Of: Brief naar Landelijke klachtencommissie

Een klacht kan als volgt bij de klachtencommissie worden ingediend:

Schrijf een brief of E-mail naar de Klachtencommissie Landbouw en Zorg en vermeld daarin:

  • Uw naam, adres, telefoonnummer en dat van uw wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die u helpt bij het maken van de brief.
  • De naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon over wie u een klacht indient.
  • Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover u een klacht hebt.
  • Een beschrijving over wat u al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen.

Stuur uw brief naar:
Stichting Geschillen in de Landbouw c.a. 
Klachtencommissie Landbouw en Zorg
Postbus 245
6700 AE Wageningen

Of via e-mail: info@iar.nl

De landelijke klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat u wordt gebeld of dat de commissie op de zorgboerderij langskomt om meer informatie te vragen aan u en aan de zorgboerderij. Na een paar weken krijgt u bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of uw klacht terecht is en kan ook adviezen geven.

Informatie kan telefonisch worden opgevraagd: 0317-42418

Wil je meer informatie?
Op www.landbouwzorg.nl staat meer informatie over hoe je een klacht kan oplossen en hoe de landelijke klachtencommissie werkt.

Zorgboerderij het Gooi Egelshoek 7
1213 RC, Hilversum

Mobiel: 06-419 428 60
info@zorgboerderijhetgooi.nl

Voor de veehouderij
Mobiel: 06-114 260 06

De zorgboerderij is bestemd voor mensen die (nog) niet in staat zijn deel te nemen aan het reguliere arbeidsproces.

Wij bieden dagbesteding, dagopvang en arbeidstoeleiding.

© Zorgboerderij het Gooi 2024 - Design-CMS realisatie Scriptus Design