Voor wie is de zorgboerderij bestemd?

De zorgboerderij is bestemd voor mensen die (nog) niet in staat zijn deel te nemen aan het reguliere arbeidsproces. Wij bieden dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking en mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). 

 

 

Zorgboerderij het Gooi Egelshoek 7
1213 RC, Hilversum

Mobiel: 06-419 428 60
info@zorgboerderijhetgooi.nl

Voor de veehouderij
Mobiel: 06-114 260 06

De zorgboerderij is bestemd voor mensen die (nog) niet in staat zijn deel te nemen aan het reguliere arbeidsproces.

Wij bieden dagbesteding, dagopvang en arbeidstoeleiding.

© Zorgboerderij het Gooi 2024 - Design-CMS realisatie Scriptus Design