Voor wie is de zorgboerderij bestemd?

De zorgboerderij is bestemd voor mensen die (nog) niet in staat zijn deel te nemen aan het reguliere arbeidsproces. Wij bieden dagbesteding, dagopvang en arbeidstoeleiding.

Dagopvang kan ook worden ingezet als respijtzorg ter ontlasting van de mantelzorger.

Doelgroepen:

  • Mensen met een verstandelijke beperking
  • Mensen met psychische of psychiatrische problemen
  • Ouderen
  • Mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel
  • Mensen met een burn-out

Daarnaast bieden wij arbeidstraining voor mensen die weer in het arbeidsritme moeten komen. 

Zorgboerderij het Gooi Egelshoek 7
1213 RC, Hilversum

Mobiel: 06-419 428 60
Ouderengroep Mobiel: 06-539 537 52
info@zorgboerderijhetgooi.nl

Voor de veehouderij
Mobiel: 06-114 260 06

De zorgboerderij is bestemd voor mensen die (nog) niet in staat zijn deel te nemen aan het reguliere arbeidsproces.

Wij bieden dagbesteding, dagopvang en arbeidstoeleiding.

© Zorgboerderij het Gooi 2018 - Design-CMS realisatie Scriptus Design